>

Gosztolai Géza

szakpszichológus

1055 Budapest, Falk Miksa u 3.

fejlődés és harmónia

k

Módszertáram

Sokan úgy hiszik a pszichológus csak beszélget. Nos ez igaz, amennyiben egy
Forma-1 pilóta is csak vezet. A pszichoterápiás munka eredményességének egyik
kulcsfontosságú tényezője azon módszerek tárháza, amelyek birtokában a
szakember többet tehet mint egy barát és az a bizonyos kanapén töltött óra többé
válik egy kávézóban töltött jóleső csevejnél.

Azonban... a módszer behatárol.
Ezért mindig is elsődleges szempont volt számomra az alkalmazott módszereim
spektrumának szélesítése, máskülönben a módszertan (vagy annak hiányossága)
határozza meg a terápiát. Minden egyes esetben a hozott élethelyzetnek
legmegfelelőbb módszerek integrált alkalmazásával építem fel a terápiás tervet, szem
előtt tartva a probléma...
az Ön problémájának mielőbbi feloldását.

Mert minden egyes napon megérdemli, hogy jól érezze magát a bőrében.

Ki, ha nem Te. Mikor, ha nem most.

- Osho

A módszerekről

Egy kis betekintés az általam használt módszerek rejtelmeibe...

Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad.

- Hippocrates

Hipnózis

A jéghegy minden erejével

A hipnoterápia célja

A hipnoterápia célja, hogy a hipnózis során
megtaláljuk és elérjük a belső tudattalan
erőforrásokat vagy nem tudatos tapasztalati
mintákat, képességeket, melyek megélése és
aktuális alkalmazása erőforrást jelent az
elakadások feloldásához. Az aktualizálás mind
képességfejlesztést, mind új alkalmazkodási minta
kialakítását jelenti. Minden új, integrált tapasztalat
növeli a személyiség rugalmasságát, kreativitását
és fejlődését.

Ön már volt hipnózisban.

A megváltozott tudatállapot az élet ritmusának természetes része. Lelassult,
ugyanakkor felfokozott tempó, amikor egyszerre közelebb van az egész és a
részek távolsága valahogy jelentéktelennek tűnik. Amikor elmerül a
legkedvesebb írója egyik remekművében, a kedvenc együttese
agyonhallgatott számában, egy jó filmben vagy amikor egy brutálisan jó
edzés éppen teljesen kikapcsolja a külvilágot, akkor Ön abban az állapotban
van, amit a szaknyelv autohipnózisnak hív. A közös munkánk során azt
tanítom meg, hogyan tudja tudatosan felhasználni a módosult tudatállapot
kínálta erőforrásokat.

Technikák

A hipnoterápia lényege tehát a sajátosan megváltozott tudatállapot, amely
fellazítja a talajt az alkalmazott technikák számára. Az integrált
módszerhasználat egyszerűen hatékonyabb, gyorsabb haladást jelent.

viselkedés és kognitív technikák
a hibás, diszfunkciós magatartás, kognitív torzítás korrekciójára szolgálnak
analitikus terápiák
lényegük a traumatikus élmények feltárása és átkeretezett feldolgozása
imaginációs eljárások
céljuk a személyiség feltérképezése és átdolgozása strukturált szimbólumok használatával.

Előnyök

A testi érzékszervi élmények könnyebben

Az érzelmek könnyebben mobilizálhatóak
A pszichodinamikai problémakör jobban

hozzáférhetőek

megközelíthető

Azoknak javasolt, akik...

Hatékonyabb helyzetmegoldásokra törekednek akár

Régóta ugyanazzal az elakadással küzdenek
Szellemi és fizikai fizikai csúcsteljesítményt kívánó

a magán- akár az üzleti életükben

élethelyzetben élnek és dolgoznak

Mire számíthat?

Biztonságra és fejlődésre. A terápia minden egyes pillanatában.

Ha azt teszed, amit mindig is tettél, azt kapod, amit eddig is kaptál.

- Henry Ford

Aktív-éber hipnózis

Nem csak profiknak. Egy profitól.

A kezdetek

Prof. Dr. Bányai Éva kutatásainak köszönhetően bizonyítást nyert, hogy a monoton,
erős fizikai aktivitás közben kialakuló módosult tudatállapot létrehozható kontrollált,
irányított körülmények között. Az így kialakult hipnózis nem alvás közeli állapot, sokkal
inkább eufóriához, eksztázishoz hasonlítható.

Hogyan?

Az aktív-éber hipnózist monoton, ciklikus, kötöttpályás
mozgást garantáló, szabályozható intenzitású edzés
közben idézzük elő. A módszer specifikus kritériumainak
leginkább megfelelő eszköz egy profi spinning bicikli. Én
vezetem a terápiás munkába integrált, pulzuskontrollal
ellenőrzött személyi edzést, Ön pedig teker és fejlődik. A
kialakult módosult tudatállapotban a terápiás hatások
hatékonyabban érvényesülnek és a tudattalan erőforrások
lényegesen könnyebben mobilizálhatóak.

A passzivitást aktivitás váltja fel

Az önkontroll fokozódik, a testtudat élesedik, a mindennapokban tapasztalt
energiaszint ugrásszerűen emelkedik, a figyelem tartósan összpontosul, a
teljesítmény érezhetően megnő... az évtizedes elakadások, az aktuális problémák
feltárása és feldolgozása egyaránt jelentős mértékben könnyebbé válik.

Többet akar kihozni magából?

A felhasználási lehetőségek szinte végtelenek

Hivatásos és amatőr sportolók

A mentális munkakapacitás technikai hátterének fejlesztésén és a fizikai terhelés fokozatainak tudatosításán
keresztül javul az edzéshez való adaptációs készség, a koncentrálóképesség és a teljesítmény. A
regenerációs ciklus lerövidül és nő az intenzív és/vagy huzamosabb ideig tartó terheléssel szembeni
tolerancia és csökken a szorongás.

Túlsúllyal és testképproblémákkal küzdők

Bármilyen problémája legyen is a megjelenésével, van egy kérdés, amit mindenek előtt meg kell válaszolnia,
önmagának. A tapasztalt állapot elsősorban az egészségére ártalmas, vagy az önbecsülésére? Ön egyedi,
megismételhetetlen és mint ilyen senkihez sem hasonlítható.

És mint ilyen, egyedül Ön dönt. Ha úgy érzi, már számtalanszor határozta el magát, de még mindig ugyanazt
látja a tükörben, egyszerűen nem a megfelelő mélységben hozta meg azt a döntést. Az aktív-éber hipnózis
során a passzivitást aktivitás váltja fel és az érzelmi bevonódás, a fokozódó önkontrollérzet magabiztosságot
ad. A kóros vagy káros énkép berögzült határai könnyebben feloldhatóvá és újraalkothatóvá válnak.

Önbizalomhiány, depresszív állapotok, szorongásos-gátlásos zavarok esetén

A tehetetlenség érzése, a mindennapi élet taposómalmának egyhangúsága olykor valóságosabbnak tűnhet
mint bármi más a világon. Ezek az állapotok mérgezik azt aki elszenvedi őket és a tőlük szenvedők
környezetét, mert nemcsak, hogy felnagyítják a fájót, de ugyanakkor nem engedik észrevenni, elsötétítik az
örömtelit is. Az aktív-éber hipnózisban tapasztalt eufórikus jellegű állapot, a fizikai aktivitás fokozódásának
köszönhetően megváltozott anyagcsere és fiziológiai hatások fogékonyabb, érzékenyebb, elmélyültebb
környezetet biztosítanak a terápiás munka számára, így hatékonyabban, gyorsabban korrigálhatók a
személyiség zavarai.

Személyes hatékonyság, vezetői kvalitások fejlesztése

Ön minden egyes napon több ezer döntéssel szembesül. Vannak köztük egészen aprók, akadnak
jelentőségteljesek, sőt sorsdöntők is. Vannak döntések, amelyeket Ön már előre csomagba címkézett, hogy
ne kelljen minden egyes alkalommal újra mérlegelni őket. Ezek a szokások. Tehermentesítik a tudatot, de
idővel a fejlődés útjában álló akadályokká válhatnak.
A helyzetadaptív, rugalmas döntési sémák kifejlesztése olyan ösztönös erőforrásokhoz segíthetik hozzá,
amelyek bármely helyzetben iránytűként szolgálva utat mutathatnak az adott döntés körültekintő, ugyanakkor
időhatékony meghozatalában. Az aktív-éber hipnózisban felfokozott teljesítmény olyan egyedi, kontrollálható
állapotot teremt, amikor a személyiség mélyebb rétegeiben felhalmozott gigászi információhalmaz kreatív
erőforrásként szolgálva hozzáférhetőbbé, alakíthatóbbá válik és új összefüggések észrevételének, új
tapasztalatok gyűjtésének teret adva tágabb rálátást tesz lehetővé bármely helyzetre.

Mindig hihetetlennek tűnik, míg meg nem teszed.

- Nelson Mandela

Imagináció (KIP)

Színezd újra

A latin eredetű „imaginatio”, azaz képzelet, képzelőerő, elképzelés, kitalálás, ötlet az elnevezés
alapja. A szimbólumterápiákban a megjelenő vagy megidézett képek alakítása,
transzformálása, továbbvitele történik, amelyben a megjelenő képek, szimbólumok hidat
képeznek a terapeuta és a személy közötti interakcióban a gyógyítás szolgálatában.

Minden szinten

A KIP (katatim imagináció) Leuner nevéhez
fűződik. Módszerének lényege olyan
önmegismerő út, melynek minden
szakasza rekreatív és terápiás hatású. Több
mint terápia, valójában a személyiség
építését jelenti különleges tudatélményekre
alapozott munkával.
Érzelmi szinten szimbolikus vágyteljesítés
(elfogadás, feldolgozás, bűnhődés,
jutalmazás), indulatelvezetés és mikro
katarzisok mehetnek végbe.
Kognitív szinten a régi összefüggések új
értelmezése, újraélése, visszaidézése,
átdolgozása révén elérhető tudatosítás,
önmegértés szerveződhet.
Viselkedési szinten pedig konfrontáció,
megerősítés, próbacselekvések során új
viselkedésminták alakíthatók ki.

Hatásmechanizmus

A viselkedésterápiák rendszerében a
képzeleti folyamatok reproduktív
(újrateremtő, ismétlődő) és anticipatív
(előrejelző) funkcióit tekintjük
meghatározónak. A terápiás helyzet védett,
képzeleti világában félelemmentesen és a
reális történésekkel járó következmények
nélkül tehetjük átélhetővé, feldolgozhatóvá
a fejlesztendő területeket egy úgynevezett
rekonstrukciós (újraalakító) folyamat révén.

Miért jó ez Önnek?

Mert újra rátalálhat a játék, a szimbolikus
gondolkodás kreativitást fokozó elemeire
amivel meggyorsíthatja önmegértését,
személyisége kiteljesedését.

Milyen esetekben ajánlott?

Többek között a szociális szorongás, pánik, depresszió, lámpaláz, teljesítményblokk,
pszichovegetatív–pszichoszomatikus tünetek (úgymint álmatlanság, fejfájás „ideges”
szervi panaszok, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok) stb. tüneteire használhatók az
imaginatív technikák. A célzott viselkedésmódosítási munkákhoz elsősorban a katatim
imagináció valóságrekonstrukciós és elővételező illetve próbacselekvési funkciói
szolgálhatnak eszközül.

Egyetlen napon tudsz többet tenni, mint holnap. Ma.

Viselkedés- és kognitív terápia

A részek, az egész és az összhang

A viselkedés- és kognitív terápia azoknak a módszereknek az együttesét jelenti, amelyek
az egyén külső- és belső világa közti kapcsolati zavarok megjavítását, megszüntetését
szolgálják. Míg a külső viselkedés a fizikai és szociális környezettel való dinamikus
kapcsolatot foglalja magába, addig a belső a gondolkodás, a képzelet, az intuíció, az
érzelem, a motivációk világát jelöli.

Hogyan működik?

A terápia célja a helytelenül rögzült vagy kedvezőtlen
viselkedésmódok, kedvező irányú befolyásolása,
begyakorlása és rögzítése. A kognitív terápia
elsősorban a gondolkodás információfeldolgozási,
jelentésadási folyamatára összpontosul és abból indul
ki, hogy a neveltetés, tanulás, tapasztalás során
vannak központi attitűdök, gondolkodási minták. Ebből
adódóan a gondolkodás torzulásainak
megszüntetésére törekszik, melynek során a tanult
hibás programok, kognitív sémák „átírásra, felülírásra”
kerülnek. A folyamat végére pozitív irányú
személyiségváltozás következik be, amit a hangulat, az
önkontroll és magatartás kedvező irányú változása és a
személyiség átrendeződése követ.

Michelangelótol megkérdezte egy tanítványa...

- Mondja Mester, hogyan lehet azokból a durva kövekből olyan csodálatos szobrokat faragni?
- Egyszerű... - mosolyodott el a Mester- minden kőben ott a szobor, csak a felesleget kell lehántani róla.

mosolyodott el a Mester

Mert mindannyiunkban ott a szobor.

Mediáció

Az igazság valahol középen van

A latin „medius” - középső, közötti, közvetítő - szóból ered a mediáció kifejezés, ami egy
olyan speciális konfliktuskezelési módszer, ahol a kommunikációs nehézségek folytán
kialakult konfliktusokban a kommunikációt egy pártatlan szakember, a mediátor irányítja.

Miért jó ez mindenkinek?

A mediáció előnyei, hogy a résztvevők saját maguk
döntenek a többi résztvevő figyelembevételével. Betartják
a közösen kialakított megállapodást. Időt és pénzt
takarítanak meg, megkímélve magukat a jogi
procedúráktól.

A folyamat

A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen
elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. A
mediátor nem dönt, a döntés joga és felelőssége a
résztvevők kezében marad. A megoldásközpontú
konfliktuskezelési módszerrel a másik fél álláspontjának
megértésén és az elakadások feldolgozásán át jutnak el a
felek a kölcsönösen előnyös megoldások kialakításához.

Régi utak nem nyitnak új ajtókat

NLP

Hatékonyan

Megalkotói John Grinder és Richard Bandler. Röviden az emberi változás, érintkezés és
tanulás tudománya, melyet sokan művészetnek is neveznek.

A módszer elemei

Az elnevezést a következő elemek összessége adja:

Neurológia
A központi, perifériás idegrendszer kompatibilis, mindenkinél
hasonló, a gondolkodás és viselkedés alapjául szolgáló,
idegrendszeri folyamatait jelöli.

Lingvisztika
Az idegrendszeri folyamatokat rendszerező, értelmező
nyelvre utal, amely, mint kódrendszer, kommunikációs
lehetőséget biztosít.

Programozás
A fenti folyamatok leírható egységekre való bontásával a
folyamat reprodukálható és célszerűen kombinálható,
alakítható.

Az emberi változás birodalma

Az NLP nem objektív igazságra, hanem szubjektív hasznosságra, eredményre törekszik. A
világról és Önmagunkról alkotott térképeink módosításával könnyen és természetesen
alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és érintkezésünket. Így
olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek kibontakoztathatják valódi lényünket, ugyanakkor
egyensúlyban vannak környezetünkkel is. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat,
hogy igazi vágyainkat el is érhessük.

Nincs kudarc, csak visszajelzés.

Szomatodráma, pszichodráma

Sokféle arcunk

Mindkét módszer világában a mozgásé, a gesztusé, a cselekvésé a
főszerep. Eljátsszuk, átéljük, átérezzük és csak ezután fordítjuk szavakba a
történést.

Hogyan zajlik a terápia?

A főszereplő által felkínált traumatikus helyzetet, eseményt megjelenítve újrajátszuk.
Lehetőség nyílik belebújni a többi szereplő bőrébe, átélni, átérezni, megérteni az ő
motívumait is, majd a különböző szerepeket elvállaló társak visszajelzésének segítségével,
közösen közelebb jutni a főszereplő számára problémás esemény megértéséhez és
kipróbálni a lehetséges megoldásokat kockázatmentes, bizalmi légkörben.

Ha elég fontos, utat találsz. Ha nem, akkor kifogást.

Relaxáció

Az alapkő

A relaxáció előfeltételét és alapját képezi a belső képekkel, szimbolikus
megjelenítésekkel dolgozó terápiás munkának, mint például meditáció, imagináció,
hipnózis, viselkedésterápia. A szó a középkori francia szóból „relaxation” ered,
melynek jelentése elengedni a rabot – milyen találó is egy gúzsba kötött állapotra!

Szakmai szemmel

Szakkifejezésként összefoglaló elnevezése
azoknak a különböző technikájú
pszichofiziológiai, pszichoszomatikus,
önszabályozó, önlazító módszereknek,
melyekben a testi lazulás, lazítás a pszichikus
egyensúly helyreállítását, a pszichofiziológiai
folyamatok rendeződését, az egészségesebb
életvitelt szolgálják.

Minden, amit valaha akartál, a félelem túloldalán van.

Autogén tréning

Belső energia

Ez a módszer egy olyan általános lazításból és 6 alapgyakorlatból álló technikasort jelent,
mellyel elérhető a testi funkciók feletti uralom. A gyakorlatok mindegyike egy-egy
szervrendszer meghatározott területére összpontosít.

Magasabb szinten

A terápia mélyítése több irányba történhet, úgymint...

Magasabb szinten

célzott szervtréning

fókuszolás

speciális célformulák

Tovább menni, akarni és merni élni.

Asszertív tréning

Énvédelem - önvédelem

Az asszertivitás lényege önmagunk és környezetünk elfogadásából ered. Azt jelenti, hogy
az egyén saját érdekeit a környezettel összhangban érvényesíti, ami csak megfelelő
önelfogadás birtokában és mások reális érdekeinek figyelembe vételével történhet.

Tegyen érte!

A magabiztos magatartással arra törekszik az ember, hogy mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével nyertes-nyertes megoldást, kölcsönös kompromisszumot találjon. Az asszertivitás az agresszív és passzív viselkedés közti egészséges átmenetet képviseli, amikor nem bántjuk a gyengébbet és nem hódolunk be az agressziónak sem.

Jobbat érdemel.

Akiből hiányzik a magabiztosság és másoknak alávetve éli az életét, az fokozatosan elveszti önbecsülését, majd feladja a változás reményét is, őszintétlen légkörben él, hiszen igazi érzéseit mindig leplezi. A folyamatos alávetettség felőrli a szeretetet, bizalmat és az intimitás képességét. Valódi érzelmei elfojtásával külső kapcsolati és belső pszichoszomatikus zűrzavart okoz.

Tanulja meg, hogyan!

A tréning alapja a magabiztosságot és bizonytalanságot sugalló
viselkedés elemeinek meg- és felismerése, valamint alkalmazása azaz...

a magabiztos fellépés elsajátítása

a célszerűtlen, kevésbé hatékony viselkedés felismerése
Ling és módosítása

a NEM-et mondás képességének megtanulása

az őszinte, önérvényesítő érzelmek kifejezése
a hatékony kommunikáció elsajátítása

2008-2018 www.gosztolai.hu I Minden jog fenntartva!